Güler Yatırım Holding A.Ş.

Güler Yatırım Holding A.Ş.
Atsyo Yatırım Ortaklığı
 
 Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi


      Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

   Güler Yatırım Holding A.Ş., pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, ayrım yapılmamaktadır. Sözlü ve bilgisayar ortamında gelen bilgi taleplerine ilişkin istenilen bilgiler doğru olarak kendilerine aktarılmaktadır. Bunun dışında Şirketle ilgili önemli bilgiler özel durum açıklaması olarak aynı gün içerisinde en seri haberleşme yolu ile duyurulmaktadır.

   Kamuyu Aydınlatma Platformu

   Güler Yatırım Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak KAP'a Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i kapsamında, kamuya açıklanacak her türlü bilgi ve belgeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na göndermektedir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası KAP İşletim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Platform, 7/24 esasına göre çalışmaktadır. www.kap.gov.tr adresinden hizmet veren platform en son bilgileri iletmenin yanı sıra geçmişe yönelik bir arşiv niteliği de taşımaktadır.

   Pay Sahipleri ile ilişkiler Bölümü Sorumlusu

   Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Şirketimiz Finans Direktörü Sn. Özcan CAN tarafından yürütülmektedir. Kendisine T: +90 212 290 25 90 numaralı telefondan veya yatirimciiliskileri@gulerholding.com.tr mail adresinden ulaşılabilir. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

   Özel Durum Açıklamaları

   Kamuya yaptığımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK ve Borsa düzenlemelerine ve ilkelerine uyulmaktadır. Özel durum açıklamaları, ivedilikle Kamuyu Aydınlatma Platformu’na iletilmektedir.

   İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

   İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi kamuya duyurulmuş olup, ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda verilmektedir.

   Adı Soyadı Ünvanı

Murat GÜLER             :   YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ayşe Elçi TERZİ          :   YÖNETİM KURULU ÜYESİ ve GENEL MÜDÜR

Özcan CAN                :   MUHASEBE MÜDÜRÜ

  

 


 Copyright © 2013 GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş  Tüm Hakları Saklıdır.

Beybi GİZ Plaza Meydan Sk. No:1 K:2 D:5-6 Maslak / İstanbul  T: +90 212 290 25 90 F:+90 212 290 25 96 E-Mail:info@gulerholding.com.tr