Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2020
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2019
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2018
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2017
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2016
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2015
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2014
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2013
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2012

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER


1 – Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarinin saglikli bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanmasi Komitesi ve Ücret Komitesi olusturulur. Ancak yönetim kurulu yapilanmasi geregi ayri bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanmasi Komitesi ve Ücret Komitesi olusturulamamasi durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.
2 – Komitelerin görev alanlari, çalisma esaslari ve hangi üyelerden olusacagi yönetim kurulu tarafindan belirlenir ve kamuya açiklanir.
3 – Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamami, diger komitelerin ise baskanlari, bagimsiz yönetim kurulu üyeleri arasindan seçilir.
4 – Icra baskani/genel müdür komitelerde görev alamaz.
5 – Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasina özen gösterilir.
6 – Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafindan saglanir. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantilarina davet edebilir ve görüslerini alabilir.
7 – Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bagimsiz uzman görüslerinden yararlanir. Komitelerin ihtiyaç duyduklari danismanlik hizmetlerinin bedeli sirket tarafindan karsilanir.
8 – Komiteler yaptiklari tüm çalismalari yazili hale getirir ve kaydini tutar. Komiteler, çalismalarin etkinligi için gerekli görülen ve çalisma ilkelerinde açiklanan siklikta toplanir. Çalismalari hakkindaki bilgiyi ve toplanti sonuçlarini içeren raporlari yönetim kuruluna sunarlar.
9 – Sirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyilestirme çalismalarinda bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin iki üyeden olusmasi halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin  bulunmasi halinde üyelerin çogunlugu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden olusur.
Güler Yatirim Holding A.S. – Aday Gösterme Komitesi
Güler Yatirim Holding A.S. – Kurumsal Yönetim Komitesi
Güler Yatirim Holding A.S. – Riskin Erken Saptanmasi Komitesi
Güler Yatirim Holding A.S. – Denetim Komitesi Görev ve Çalisma Esaslari
Güler Yatirim Holding A.S. – Ücret Komitesi