Güler Yatırım Holding A.Ş., Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı AŞ unvanı ile 20.01.2006 tarihinde 2.700.000.-TL çıkarılmış sermaye ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak İstanbul’da kurulmuştur. 2011 yılına gelindiğinde ise Şirket’in sermayesi 9.000.000.-TL’ye ulaşmıştır.
2011 yılında Şirketin yatırım alanlarını genişletmek suretiyle finansal gücünü farklı alanlarda kullanılabilmesine imkân sağlayarak karlılık ve büyüme imkânlarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarına katma değer yaratmak amacıyla “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı” statüsünden çıkılmasına ve Şirketin tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda Şirketin faaliyet konusu ile unvanı güncellenerek “Güler Yatırım Holding AŞ” olarak tescil edilmiştir.

Güler Holding Grubu finans sektöründeki gücünü, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre banka dışı aracı kurumlar içerisinde en yüksek işlem hacmine sahip aracı kurumlar arasında yer alan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ’den almaktadır. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.06.2023 tarihinde onaylamasıyla birlikte, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ 15.06.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul AŞ Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır. 30.09.2023 itibarıyla A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin özsermayesi 2,23 Milyar TL’nin üzerine çıkmış olup, Şirket sektördeki öncü konumuyla Güler Holding Grubu’nun finansal piyasalardaki amiral gemisi konumundadır.
Finansal piyasalarda faaliyet gösteren ve sermayesine %90 oranında Güler Yatırım Holding AŞ tarafından iştirak edilen ICG Finansal Danışmanlık AŞ, 117 Milyon TL ödenmiş sermayesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Güler Holding Grubu, 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğu stratejik yatırımıyla tanı sektöründe ülkemizin öncü kuruluşlarından olan RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ’yi bünyesine dâhil etmiştir. Özellikle 2020 yılında başlamış olan Covid-19 pandemisinin sebep olduğu gerek yurtiçi gerekse yurtdışı sağlık kuruluşlarının tanı kiti tedarik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ tarafından yürütülen faaliyetler son derece önemli hale gelmiştir. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ’nin özsermayesi 30.09.2023 itibarıyla 909 Milyon TL’nin üzerine çıkmış olup, dönem karı ise yaklaşık 178 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Sürdürülebilir ve verimli büyümenin desteklenmesi vizyonu çerçevesinde, 2021 yılında Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından, güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji sektörü başta olmak üzere bio enerji, iletişim sektörü ve gıda sektörüne yatırım yapılmıştır. Global gelişmelerin de gösterdiği üzere, enerji, gıda, iletişim, sağlık, tarım gibi sektörlerde yapılacak yatırımların önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkemiz için stratejik önemi olduğu ve desteklenmesi gerektiği görülen, büyüme ihtiyacı ve potansiyeli olan alanlardaki şirketlerin Grubumuz tarafından desteklenmesi Güler Holding Grubu’nun misyonlarındandır.
Güler Yatırım Holding AŞ mevcut durumda 120 Milyon TL çıkarılmış sermayesi, yaklaşık 3,66 Milyar TL konsolide özsermayesi, Grup bünyesindeki 300’e yakın çalışanı, finansal piyasalardaki tecrübesi ve uzmanlığıyla sermaye piyasalarına katkı sunmaya devam etmektedir.