Güler Yatırım Holding A.Ş., Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile 20.01.2006 tarihinde 6.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ve 2.700.000 TL çıkarılmış sermaye ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak İstanbul’da kurulmuştur. Daha sonra 2007 yılında %65,76 bedelli ve 2010 yıllında %34,06 bedelli sermaye artırımları ile Şirketin sermayesi 6.000.000 TL’ye yükselmiştir. 2010 yılının sonunda yapılan eş anlı sermaye azaltım ve artırımı ile birlikte Şirketin 6.000.000 TL olan sermayesi 3.000.000 TL (%50) azalışla 3.000.000 TL’ye indirilmiş ve eş anlı olarak yapılan 6.000.000 TL (%200) bedelli sermaye artırımı ile Şirketin sermayesi 9.000.000 TL’ye yükseltilmiş ve sermaye artırımına ilişkin işlemler 06.01.2011 tarihinde tamamlanmış ve 02.02.2011 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir.

2011 yılında Şirketin yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanılabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarına katma değer yaratmak amacıyla, “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı” statüsünden çıkılmasına ve Şirketin tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına karar verilmiş, gerekli izinlerin alınmasını takiben 17.08.2011 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında esas sözleşme tadilleri onaylanarak, faaliyet konusu ve ismini değiştirilerek “Güler Yatırım Holding A.Ş.” unvanıyla ticaret unvanı 18.08.2011 tarihinde tescil ettirilmiştir.

26.05.2006 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da BSKYO koduyla Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören paylar, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması sebebiyle 19.08.2011 tarihi itibariyle Kurumsal Ürünler Pazarı’ndan çıkarılarak II. Ulusal Pazar’da (Ana Pazar olarak değişmiştir) işlem görmeye başlamıştır. Şirket unvanının değişmesine bağlı olarak da işlem kodu 02.09.2011 tarihinden itibaren GLRYH olarak değiştirilmiştir.

Güler Yatırım Holding A.Ş., faaliyetine ilk olarak menkul kıymet yatırım ortaklığı ile başlamış olup, mevcut durum itibariyle sermaye piyasalarında faaliyet gösteren %97 oranında bağlı ortaklığı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla finans sektörü ağırlıklı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.


12.02.2018 Tarihinde kurulan İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ne %90 oranında kurucu ortak olarak iştirak etmiştir.


24.09.2018 tarihinde Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin şirket sermayesinin %12,27 ine denk gelen A grubu nama yazılı paylarını satın almıştır. Bununla birlikte iştirakimiz İCG Finansal Danışmanlık A.Ş , Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin %12,22 sine denk gelen A grubu nama yazılı paylarını satın almıştır.