Güler Yatırım Holding A.Ş., Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile 20.01.2006 tarihinde 2.700.000 TL çıkarılmış sermaye ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak İstanbul’da kurulmuştur. 2011 yılına gelindiğinde Şirket’in sermayesi 9.000.000 TL’ye ulaşmıştır.
2011 yılında Şirketin yatırım alanlarını genişletmek suretiyle finansal gücünü farklı alanlarda kullanılabilmesine imkân sağlayarak; karlılık ve büyüme imkânlarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarına katma değer yaratmak amacıyla “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı” statüsünden çıkılmasına ve Şirket’in tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına karar verilmiş ve bu doğrultuda faaliyet konusu ile unvanı güncellenerek “Güler Yatırım Holding A.Ş.” olarak tescillenmiştir.

Güler Holding Grubu finans sektöründeki gücünü, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre banka dışı aracı kurumlar içerisinde en yüksek işlem hacmine sahip aracı kurumlardan olan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den almaktadır. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 31.12.2021 itibarıyla yaklaşık 300 Milyon TL özsermayesi ve sektördeki öncü konumuyla Güler Holding Grubu’nun finansal piyasalardaki amiral gemisi konumundadır.
Finansal piyasalarda faaliyet gösteren ve sermayesine %90 oranında Güler Yatırım Holding A.Ş. tarafından iştirak edilmiş olan ICG Finansal Danışmanlık A.Ş., 20 Milyon TL ödenmiş sermayesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Güler Holding Grubu, 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğu stratejik yatırımıyla tanı sektöründe ülkemizin öncü kuruluşlarından olan RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.’yi Gruba dâhil etmiştir. Özellikle 2020 yılında başlayıp etkisi halen devam etmekte olan Covid-19 pandemisinin sebep olduğu, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı sağlık kuruluşlarının tanı kiti tedarik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yürütülen faaliyetler son derece önemlidir. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.’nin özsermayesi 31.12.2021 itibarıyla 300 Milyon TL’nin üzerine ulaşmış, dönem karı ise yaklaşık 115 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Sürdürülebilir ve verimli büyümenin desteklenmesi vizyonu çerçevesinde, 2021 yılında Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, güneş enerjisi ve bio enerji başta olmak üzere yenilenebilir enerji sektörü, iletişim sektörü ve gıda sektörüne yatırım yapılmıştır. Global gelişmelerin de gösterdiği üzere, enerji, gıda, iletişim, sağlık, tarım gibi sektörlerde yapılacak yatırımların önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkemiz için stratejik önemi olduğu ve desteklenmesi gerektiği görülen, büyüme ihtiyacı ve potansiyeli olan alanlardaki şirketlerin Grubumuz tarafından desteklenmesi Güler Holding Grubu’nun misyonlarındandır.
Güler Yatırım Holding A.Ş. mevcut durumda 120 Milyon TL çıkarılmış sermayesi, yaklaşık 875 Milyon TL konsolide özsermayesi, Grup bünyesindeki 300’ün üzerinde çalışanı, finansal piyasalardaki tecrübesi ve uzmanlığıyla sermaye piyasalarına katkı sunmaya devam etmektedir.