GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI
Pay Nominal Tutarı
Pay Oranı %
Murat Güler
300.001,00
0,25
Diğer
119.699.999,00
99,75
Toplam
120.000.000
100,00
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ORTAKLIK YAPISI Pay Nominal Tutarı Pay Oranı %
Murat GÜLER 300.001,00 0,25
Diğer 119.699.999,00 99,75
Toplam 120.000.000,00 100,00