ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI/ADI SOYADISERMAYEDEKİ PAYI
GRUBU*TUTAR (TL)ORAN (%)
Murat GÜLERA75.000,000,06
B23.104.925,2919,26
Toplam:23.179.925,2919,32
Pardus Portföy Yönetimi AŞB12.000.000,0010,00
Asiye GÜLERB6.820.075,005,68
DiğerB77.999.999,7165,00
Toplam:120.000.000,00100
*Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesine göre, Güler Yatırım Holding A.Ş.’nin (6) üyeden oluşan yönetim kurulunun (3) üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. Bunun dışında A Grubu payların başkaca bir imtiyazı bulunmamaktadır.