ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI/ADI SOYADI SERMAYEDEKİ PAYI
GRUBU* TUTAR (TL) ORAN (%)
Murat GÜLER A 75.000,00 0,06
B 13.565.764,29 11,31
Toplam: 13.640.764,29 11,37
Asiye GÜLER B 6.820.075,00 5,68
Diğer B 99.539.160,71 82,95
Toplam: 120.000.000,00 100
*Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesine göre, Güler Yatırım Holding A.Ş.’nin (6) üyeden oluşan yönetim kurulunun (3) üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. Bunun dışında A Grubu payların başkaca bir imtiyazı bulunmamaktadır.