2024 Yılı Özel Durum Açıklamaları


18.04.2024 - Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı ile Esas Sözleşmenin "İlan" Başlıklı 18'inci Maddesinin Tadiline İlişkin Genel Kurul Onayı Hk.
18.04.2024 - Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin Genel Kurul Onayı Hk.
18.04.2024 - Olağanüstü Genel Kurulun Tamamlanması
04.04.2024 - Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (KARYE) Paylarının Devralınması Hk.
01.04.2024 - A1 Portföy Yönetimi AŞ Pay Devri Hk.
29.03.2024 - Portföy Yönetim Şirketi Kurulması Hk.
22.03.2024 - Finansal Duran Varlık Satışı
22.03.2024 - Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Paylarının TAS Kapsamında Satışı Hk.
22.03.2024 - A1 Portföy Yönetimi AŞ Pay Devri ve Unvan Değişikliği Hk.
18.03.2024 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti
15.03.2024 - Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı ile Esas Sözleşmenin "İlan" Başlıklı 18'inci Maddesinin Tadiline İlişkin Bakanlık Onayı Hk.
15.03.2024 - Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin Bakanlık Onayı Hk.
08.03.2024 - Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (KARYE) Zorunlu Pay Alım Teklifi Hk.
07.03.2024 - Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (KARYE) Paylarının Devralınması Hk.
05.03.2024 - Esas Sözleşme Tadili
05.03.2024 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.03.2024 - Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (KARYE) Paylarının Devralınması Hk.
04.03.2024 - Aracı Kurum Kurulması Hk.
27.02.2024 - Finansal Duran Varlık Satışı
16.02.2024 - Komite Üye Değişikliği Hk.
16.02.2024 - Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı ile Esas Sözleşme'nin "İlan" Başlıklı 18'inci Maddesinin Tadili Hk.
16.02.2024 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.02.2024 - Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Kurulması Hk.
15.02.2024 - Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (KARYE) Paylarının Devralınması Hk.
12.02.2024 - Bağlı Ortaklığımız ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ.nin Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görebilmesini Teminen SPK'ya Başvuruda Bulunulması Hk.
05.02.2024 - Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (KARYE) Paylarının Devralınması Hk.

2023 Yılı Özel Durum Açıklamaları


28.12.2023 - Pay Satım Bildirimi
12.12.2023 - İştirak Edilen Yeni Şirket Kuruluşu Hk.
11.12.2023 - İştirak Edilen Yeni Şirket Kuruluşu Hk.
30.11.2023 - Yeni Şirket Kuruluşuna İştirak Edilmesi Hk.
10.11.2023 - Portföy Yönetim Şirketi Kurulması Hk.
10.11.2023 - A1 Portföy Yönetimi AŞ Pay Devri ve Unvan Değişikliği Hk.
25.10.2023 - Pay Alım Satım Bildirimi
19.10.2023 - 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu Tescili
12.10.2023 - Yönetim Kurulu Komiteleri Hk.
11.10.2023 - Yönetim Kurulu Kar Dağıtımı Yapılmaması Önerisinin Kabul Edilmesi Hk.
11.10.2023 - GLRYH 2022 Olağan Genel Kurulunun Tamamlanması Hk.
10.10.2023 - Bağlı Ortaklığımız ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görebilmesini Teminen SPK'ya Başvuruda Bulunulması Hk.
09.10.2023 - Bağlı Ortaklığımız ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görebilmesini Teminen SPK'ya Başvuruda Bulunulması Hk.
06.10.2023 - İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. Sermaye Artırımı Hk.
13.09.2023 - Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtılmamasına İlişkin Teklifi
13.09.2023 - 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
08.09.2023 - Sermaye Artırımı Hk.
06.09.2023 - Pay Satım Bildirimi
21.08.2023 - A1 Portföy Yönetim Şirketi Sermaye Artırımı
10.08.2023 - Pay Satım Bildirimi
23.06.2023 - A1 Portföy Yönetim Şirketi Sermaye Artırımı Hk.
02.06.2023 - A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halka Arz Başvurusunun Olumlu Karşılanması
12.05.2023 - A1 Portföy Yönetim Şirketi Sermaye Artırımı Hk.
09.05.2023 - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Atama Hk.
18.04.2023 - 2023 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi
14.04.2023 - Şirket Merkezi Adres Değişikliği Hk.
10.03.2023 - Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri Hk.
17.02.2023 - Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ataması Hk.
17.02.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
13.02.2023 - Afet Bölgesine Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hk.
25.01.2023 - A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.'Nin Esas Sözleşme Tescili Hk.
24.01.2023 - A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Halka Arz Başvurusu Hk.
16.01.2023 - Yatırım İlişkileri Bölüm Yöneticisi İstifası Hakkında

2022 Yılı Özel Durum Açıklamaları


26.12.2022 - Ortak Pay Satışı Hk.
14.12.2022 - Şirketimizin Sermayesinde Pay Sahibi Olduğu A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.?Nin Sermaye Piyasası Kuruluna Yaptığı Başvuru Hk.
18.11.2022 - Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri Hk.
10.11.2022 - Güler Yatırım Hol. 30.09.2022 Mali Tabloları Hk.
05.10.2022 - Şirketimizin Pay Sahibi Olduğu Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın A.Ş.'nin İştirakinin Faaliyetleri Hk.
29.09.2022 - Şirketimiz Bağlı Ortaklığı ICG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin Sermaye Artırımı Hk.
27.09.2022 - A1 PYŞ'nin Sermaye Artırımı Hk.
16.09.2022 - A1 PYŞ'nin Sermaye Artırımı Hk.
27.06.2022 - Şirketimizin BDDK'nın 24.06.2022 Tarihli TL Kredi Kullanımını Kısıtlayıcı Kararı İle İlgili Pozisyonu Hk.
16.06.2022 - Bağımsız Denetim Firması Seçimi Hk.
15.06.2022 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.06.2022 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.06.2022 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.05.2022 - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.05.2022 - Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın Sermaye Artırımı Ve Halka Arzı Hk.
11.05.2022 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.05.2022 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.04.2022 - İştirakimizin Yönetim Kurulu Üyesindeki Değişiklik Hk.
06.04.2022 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.04.2022 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.04.2022 - İştiraklerimizde Bağımsız Denetim Firması Seçimi Hk.
05.04.2022 - Bağımsız Denetim Firması Seçimi Hk.
01.04.2022 - 31.12.2021 Dönemi Finansal Tablo Dipnotlarına Ait Düzeltme Hk.
30.03.2022 - Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın Sermaye Artırımı Ve Halka Arzı Hk.
29.03.2022 - Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın Sermaye Artırımı Ve Halka Arzı Hk.
21.03.2022 - İştirakimizin Yönetimindeki Görev Değişikliği Hk.
18.03.2022 - A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Artırımı Hk.
01.03.2022 - A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin İştirakinin Yatırımları Hk.
25.02.2022 - Güler Yatırım Holding Hisse Geri Alım İşlemleri Hk.
24.02.2022 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
11.02.2022 - A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Yetki Belgesi Hk.
12.01.2022 - A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin İştirakinin Yatırımları Hk.

2021 Yılı Özel Durum Açıklamaları


31.12.2021 - A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin İştirakinin Yatırımları Hk.
31.12.2021 - A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Artırımı Hk.
31.12.2021 - A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Sermaye Artırımı Hk.
30.12.2021 - A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Artırımı Hk.
28.12.2021 - A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Finansal Duran Varlık Edinimi Hk.
24.12.2021 - A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Finansal Duran Varlık Edinimi Hk.
24.12.2021 - A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Artırımı Hk.
23.12.2021 - A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Finansal Duran Varlık Edinimi Hk.
21.12.2021 - A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Finansal Duran Varlık Edinimi Hk.
17.12.2021 - A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Esas Sözleşmesinin Yeni Şekline İlişkin Spk Başvurusu Hk.
13.12.2021 - A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'Nin Sermaye Artırımı Hk.
09.12.2021 - A1 Pyş'nin Sermaye Artırımı Hk.
06.12.2021 - A1 Pyş'nin Sermaye Artırımı Hk.
12.11.2021 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.11.2021 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.11.2021 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.11.2021 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.10.2021 - Şirketimizin Sermayesinde Pay Sahibi Olduğu A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kuruluna Yaptığı Başvuru Hk.
15.10.2021 - Şirketimizin Sermayesinde Pay Sahibi Olduğu A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kuruluna Yaptığı Başvuru Hk.
06.10.2021 - İştirakimizin Yönetimindeki Değişiklik Hk.
06.10.2021 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.09.2021 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.09.2021 - Komiteler Hk.
02.09.2021 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.09.2021 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.09.2021 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.08.2021 - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.08.2021 - Yatırımcı İlişkileri Hk.
05.08.2021 - İştirak Yatırımı
05.08.2021 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.08.2021 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.08.2021 - Esas Sözleşme Tadili Hk.
04.08.2021 - Görev Değişikliği Hk.
03.08.2021 - Görev Değişikliği Hk.
01.07.2021 - Yatırımcı İlişkileri Hk.
30.06.2021 - Maddi Duran Varlık Alımı
25.06.2021 - Şirket Kurulumu Hk.
18.06.2021 - Finansal Duran Varlık Edinimi
16.06.2021 - Şirket Kuruluşu Hk.
16.06.2021 - Rta Laboratuvarları - Tahsisli Sermaye Artırımı Hk.
06.05.2021 - Hazirun Cetveli Hk.
30.04.2021 - Bağlı Ortaklığımız A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Artırım Hk.
26.04.2021 - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.04.2021 - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.04.2021 - A1 Girişim Sermayesi Kuruluş İzni Hk.
08.04.2021 - Bağımsız Deneti Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2021 - Murat Güler - Rüçhan Kullanımı
05.04.2021 - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.04.2021 - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.04.2021 - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.03.2021 - Sermaye Artırım Süreci
15.02.2021 - Şirket Kurulması
12.02.2021 - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

2020 Yılı Özel Durum Açıklamaları


03.12.2020 - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.11.2020 - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.11.2020 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.10.2020 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.10.2020 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.09.2020 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.09.2020 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.04.2020 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.04.2020 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.05.2020 - Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
08.05.2020 - Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
07.05.2020 - Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
07.05.2020 - Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
06.05.2020 - Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
05.05.2020 - Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
04.05.2020 - Geri Alınan Payların Satışı
18.05.2020 - Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.
12.06.2020 - Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.
10.08.2020 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.08.2020 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2020 - Genel Kurul Bilgilendirilmesi Hk.
14.04.2020 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bilgilendirme
10.04.2020 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
03.04.2020 - Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi
17.03.2020 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
16.03.2020 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.03.2020 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.03.2020 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
13.03.2020 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
12.03.2020 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
12.03.2020 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
12.03.2020 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
11.03.2020 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
28.02.2020 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
28.02.2020 - Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

2019 Yılı Özel Durum Açıklamaları


17.04.2019 - Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
18.04.2019 - Finansal Duran Varlık Satışı
19.04.2019 - İCG Finansal Danışmanlık'a Olan Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi
24.04.2019 - İstifa Bildirimi
25.04.2019 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
26.04.2019 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
26.04.2019 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
30.04.2019 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
30.04.2019 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
02.05.2019 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
03.05.2019 - GLRYH Ayrılma Hakkı Bildirimi
03.05.2019 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
06.05.2019 - Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
07.05.2019 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
08.05.2019 - Şirket Paylarının Geri Alımı
08.05.2019 - Şirket Paylarının Geri Alımı
14.05.2019 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.05.2019 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.05.2019 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
31.05.2019 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
10.10.2019 - Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketi Hk.
17.10.2019 - Geri Alınan Payların Satılması
24.10.2019 - Geri Alınan Payların Satılması
30.10.2019 - Yeni İş İlişkisi Görüşmesi
04.11.2019 - Finansal Duran Varlık Edinimi
10.12.2019 - Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketi Hk.
12.12.2019 - Pay Satım Bildirimi
13.12.2019 - Pay Satım Bildirimi
17.04.2019 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.04.2019 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2019 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
11.04.2019 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
10.04.2019 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
28.03.2019 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
27.03.2019 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
26.03.2019 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.03.2019 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.03.2019 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.03.2019 - Bağımsız Denetim Şirketi
22.03.2019 - Pay Devri Açıklaması. İcg Finansal Danışmanlık A.Ş. Ve Rta Laboratuvarları
11.03.2019 - Finansal Tabloların Kap'ta Açıklanması İçin Ek Süre Talebi Hk.

2018 Yılı Özel Durum Açıklamaları


25.12.2018 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
27.12.2018 - A1 Capital'in Alkhair Capital'i Devralma Yoluyla Birleşmesi Hk.
27.12.2018 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
28.12.2018 - A1 Capital'in Alkhair Capital'i Devralma Yoluyla Birleşmesi Hk.
28.12.2018 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
31.12.2018 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
18.12.2018 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
14.12.2018 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
30.11.2018 - Olağan Dışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri
23.11.2018 - RTALB Pay Alım Teklifi Bilgi Formu Ve Talep Formu Hk.
13.11.2018 - Pay Alım Teklifi Fiyatı Güncellemesi Hk.
13.11.2018 - Pay Alım Teklifi Fiyatı Güncellemesi Hk.
16.10.2018 - Iı-26.1 Sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği Uyarınca Yapılacak Olan Zorunlu Pay Alım Teklifi Güncellemesi Hk.
11.10.2018 - A1 Capital'in Alkhair Capital'i Devralma Yoluyla Birleşmesi Hk.
08.10.2018 - İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'de Hisse Alımı
01.10.2018 - Iı-26.1 Sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği Uyarınca Yapılacak Olan Zorunlu Pay Alım Teklifi Hk.
01.10.2018 - İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'de Hisse Alımı
26.09.2018 - Finansal Duran Varlık Satışı
24.09.2018 - Finansal Duran Varlık Edinimi
04.09.2018 - Finansal Duran Varlık Satışı
13.08.2018 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
27.07.2018 - İştirak Firma Halka Açık Şirket Pay Edinimi
11.07.2018 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
04.07.2018 - Yönetim Kurulu Üyesi Ataması
27.06.2018 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
18.06.2018 - Yönetim Kurulu Üyesi İstifa
12.06.2018 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
01.06.2018 - İştirak Firma Halka Açık Şirket Pay Edinimi
18.05.2018 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
17.05.2018 - Olağan Dışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri
10.05.2018 - İştirak Firma Halka Açık Şirket Pay Edinimi
09.05.2018 - İştirak Firma Halka Açık Şirket Pay Edinimi
04.05.2018 - Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescili Ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde Yayınlanması
03.05.2018 - İştirak Firma Halka Açık Şirket Pay Edinimi
02.05.2018 - İştirak Firma Halka Açık Şirket Pay Edinimi
30.04.2018 - İştirak Firma Halka Açık Şirket Pay Edinimi
26.04.2018 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifası
26.04.2018 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.04.2018 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.04.2018 - İştirak Firma Halka Açık Şirket Pay Edinimi
25.04.2018 - İştirak Firma Halka Açık Şirket Pay Edinimi
24.04.2018 - İştirak Firma Halka Açık Şirket Pay Edinimi
19.04.2018 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2018 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.04.2018 - İştirak Firma Halka Açık Şirket Pay Edinimi
10.04.2018 - İştirak Firma Halka Açık Şirket Pay Edinimi
06.04.2018 - İştirak Firma Halka Açık Şirket Pay Edinimi
28.03.2018 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2018 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2018 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2018 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.03.2018 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belrlenmesi
09.03.2018 - Olağan Dışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri
08.03.2018 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.03.2018 - Esas Sözleşme Tadili
05.03.2018 - Finansal Duran Varlık Kuruluşu
28.02.2018 - Finansal Tablo Değişikliği
16.02.2018 - Finansal Duran Varlık Kuruluşu
15.02.2018 - İCG Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
09.02.2018 - Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketi
29.01.2018 - Finansal Duran Varlık Kuruluşu
26.01.2018 - Şirket Kurulması
24.01.2018 - Olağan Dışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri
24.01.2018 - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.01.2018 - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.01.2018 - Olağan Dışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri
11.01.2018 - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim