2017 Yılı Olağan Genel Kurul Bildirimleri


2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
2017 Yılı Mali Tablo Dipnotları
2017 Yılı Faaliyet Raporu
Vekaletname
Genel Kurul Gündemi

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Bildirimleri


2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
2018 Yılı Haziran Tablosu
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
2018 Yılı Mali Tablo Dipnotları
2018 Yılı Faaliyet Raporu
2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
Vekaletname

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Bildirimleri


2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
2019 Yılı Mali Tablo Dipnotları
2019 Yılı Faaliyet Raporu
2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
Vekaletname

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bildirimleri


2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
2020 Yılı Hazirun Tablosu
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bildirimleri


2021 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Daveti
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti