Olağanüstü Genel Kurul Bildirimleri


Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti
Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Vekaletname
Esas Sözleşme Tadil Metni

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bildirimleri


2022 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı
2022 Genel Kurulu Hazirun Cetveli
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
2022 Yılı Mali Tablolar
2022 Yılı Faaliyet Raporu

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bildirimleri


2021 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Daveti
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
2021 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Bilgilendirme Metni
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı
2021 Yılı Mali Tablolar
2021 Yılı Hazirun Cetveli
2021 Yılı Tehir Tutanağı

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bildirimleri


2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
2020 Yılı Hazirun Tablosu
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Bildirimleri


2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
2019 Yılı Mali Tablo Dipnotları
2019 Yılı Faaliyet Raporu
2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
Vekaletname

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Bildirimleri


2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
2018 Yılı Haziran Tablosu
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
2018 Yılı Mali Tablo Dipnotları
2018 Yılı Faaliyet Raporu
2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
Vekaletname

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Bildirimleri


2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
2017 Yılı Mali Tablo Dipnotları
2017 Yılı Faaliyet Raporu
Vekaletname
Genel Kurul Gündemi