Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Güler Yatırım Holding A.Ş., pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, ayrım yapılmamaktadır. Sözlü ve bilgisayar ortamında gelen bilgi taleplerine ilişkin istenilen bilgiler doğru olarak kendilerine aktarılmaktadır. Bunun dışında Şirketle ilgili önemli bilgiler özel durum açıklaması olarak ayni gün içerisinde en seri haberleşme yolu ile duyurulmaktadır.

Kamuyu Aydınlatma Platformu

Güler Yatırım Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak KAP‘a Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i kapsamında, kamuya açıklanacak her türlü bilgi ve belgeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na göndermektedir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası KAP İşletim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Platform, 7/24 esasına göre çalışmaktadır. www.kap.gov.tr adresinden hizmet veren platform en son bilgileri iletmenin yani sıra geçmişe yönelik bir arşiv niteliği de taşımaktadır.

Pay Sahipleri ile ilişkiler Bölümü Sorumlusu

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Soykan KUŞ tarafından yürütülmektedir. Kendisine T: +90 212 290 25 90 numaralı telefondan veya [email protected] mail adresinden ulaşılabilir. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

Özel Durum Açıklamaları

Kamuya yaptığımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK ve Borsa düzenlemelerine ve ilkelerine uyulmaktadır. Özel durum açıklamaları, ivedilikle Kamuyu Aydınlatma Platformu’na iletilmektedir.

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi kamuya duyurulmuş olup, ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda verilmektedir.

Adı SoyadıUnvanı
Murat GÜLERYÖNETİM KURULU BAŞKANI
Ayşe TERZİYÖNETİM KURULU ÜYESİ ve GENEL MÜDÜR
Soykan KUŞYATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ